Wybuch a elektrowni

Mianem wybuchu kwalifikuje się gwałtowne wydzielenie niezliczonych zawartości energii. Działanie to zawiera ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie istnieje wtedy grom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez względu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie dziedziny są zagrożone wybuchem? Najczęściej chodzą do nich powierzchni, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową zna się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, stojących w formie gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których prowadzą zbyt wysokie temperatury. Warto wiedzieć, iż w atmosferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą wywołać eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak i pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których końce byłyby niewyobrażalne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a i naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby uniknąć wysoce wymienionym szkodom, należy wcale nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest warta przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały powołane specjalne ustawy, informacje oraz normy, których przedmiotem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który da bezpieczeństwo zarabiających w nich wszystkim.