Tlumaczenia strona obliczeniowa

Tłumaczenie tekstu jest samotne w sobie dość trudne. Jeśli planujemy przetłumaczyć jakiś tekst, musimy nie tylko mieć pod opiekę "wyuczone" słowa i zdania ale także mieć znajomość wielu idiomów tak znamiennych dla wszystkiego języka. Faktem jest, że osoba pisząca tekst w języku angielskim nie wykonywa go w postępowanie czysto "akademicki" lecz używa swoich indywidualnych smaków i dodanych idiomów.

W ruchu z obecnym, że rola globalnej sieci Internetu nadal jest coraz wyższa często pojawia się potrzeba wykonania tłumaczenia stron www. Tworząc np. serwis internetowy, z jakim zamierzamy przyjechać do pełniejszej grupy odbiorców, musimy stworzyć go w kilku wersjach językowych. Tłumacząc zawartość strony www np. w stylu angielskim i naszym, powinien umieć nie tylko umiejętność tłumaczenia ale też energia do wyrażania własnych uznań i opisów jakie w oryginale są nieprzetłumaczalne. Jak zatem robi w pracy? Przetłumaczmy sobie zawartość jakiegokolwiek anglojęzycznego serwisu internetowego za pomocą tłumacza Google. O ile ogólny sens przekazu będzie zachowany (będziemy w bycie domyślić się o co na danej witrynie chodzi) o tyle już logiczny ciąg zdań i składnia będzie na okresie niedostatecznym. Stanowi więc możliwe właśnie dlatego, że tłumacz Google tłumaczy wybrany artykuł na zasadzie "słowo w słowo". W działalności więc, nie jesteśmy co oczekiwać na opracowanie w oparciu o to szkolenia profesjonalnego, wielojęzycznego serwisu www. Dlatego w działalności tłumacza stron www w najbliższej przyszłości człowieka nie zastąpi maszyna. Nawet najodpowiedniejsze oprogramowanie nie ma siły myślenia abstrakcyjnego. Jedyne co ono potrafi, to robić według logiki człowieka, przeniesionej do wybranego języka programowania. Stąd też, nawet najlepsze aplikacje tłumaczące tekst są wysoko w końcu za profesjonalnymi tłumaczami stron www a tak najprawdopodobniej będzie szybko zawsze. Jeśli kiedykolwiek pojawi się zaawansowane narzędzie zaopatrzone w wersja łatwego i abstrakcyjnego "myślenia" wtedy będzie zatem wynik naszej cywilizacji. Podsumowując, w planie kształcenia dobrych tłumaczy należy stworzyć odpowiednie zaplecze dydaktyczne, które nie tylko nauczy tłumaczeń "słowo w słowo" ale jeszcze wesprze w nauce abstrakcyjnego pojmowania danego języka.