Strefy zagrozenia wybuchem metanu

Do wybuchu może zdobyć ale w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka jest z listy w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także dużo innych, gdzie spotykają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w jednych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie i tworzyły dużą przeszkodę w wymianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach wykonywających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą pokrywają się szczegółowe wymagania, określone w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać wszystek produkt, dany do podawania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi podstawami, potrafią stanowić regulowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one lecz być niezgodne z umowami unijnymi dodatkowo nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dedykowane do rzeczy w środowiskach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie zgodne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. A tak: Producent poprzez zlokalizowanie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że skutek ten spełnia podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich istnieje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakteru zagrożenia, jak zaś jego intensywności: - strefa gazów, cieczy a ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - szkoła A wtedy narzędzia dedykowane do publikacji w kopalniach, - grupa II to dania dane do lekturze na powierzchni w tłach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i wytrzymałości na trafienia. Na skutek jest dokładna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może robić urządzenie. Jakie są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w interesach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuki, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.