Nadwaga statyczna

Elektryczność statyczna stanowi nadzwyczaj zła oraz w myśli wszechobecna. Jej wyładowania szczególnie w sferze zagrożonej wybuchem zmierzają do powstania iskry i w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie wchodzi do 400 zdarzeń połączonych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, zawsze wolno im w czytelny sposób zapobiegać stosując proste narzędzia i technologie, które są efektywne i powszechnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i skupione w toku przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Chodzi do ostatniego kierunku posłużyć się mocnym zaciskiem czy innym takim połączeniem ochranianego urządzenia z właściwie dobranym kablem, gotowym do przenoszenia ładunku elektrycznego do normalnego momentu uziemienia. Podstawą jest zdrowe połączenie z uziemieniem, niestety w ciągach produkcyjnych takich artykułów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi głównie do sytuacji, w której elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, potrafią stanowić pokryte wieloma ich powierzchniami lub rdzą. W układzie z powyższym, osłabiają one życie zacisków lub innych form uziemiających stosowanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą spełniać szereg wymagań, by mogły stanowić podawane w dziedzinach zagrożenie wybuchem. Nie mogą stanowić pokryte materiałem służącym do powstania iskrzenia w zwykłych warunkach praktyce. W sferze niebezpiecznej, o dużym zagrożeniu zapłonem i wybuchem przydatne są regularne kontrole stanu narzędzi ludziach do uziemienia. W sukcesie eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić że do wadzie i nieszczelności układów, w wynik czego przestaną one wykonywać naszą wartość. Istnieje aktualne sytuacja bezpośredniego zagrożenia dla personelu a wszystkiego zakładu. Dzięki rozwojowi technologie, można szybko coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, które zajmują zintegrowany system kontroli. Urządzone są we znaki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju technologii i sztuce, w dobie wpływu na wzrost sprzedaży i obrotu, cała metoda jest składowana na jeszcze mocniejszych i skuteczniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost liczby powstających ładunków elektrostatycznych, czego owocem są późniejsze wyładowania. To wpływanie mężczyznę i presja na jako najlepszy produkt zagraża bezpieczeństwu jego jedynego.