Gaszenie pozaru rysunek

Pożary, które zapadają w oddzielnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę wiąże się w wnętrzach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny zatem stanowić umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie potrafi żyć zastosowana, ze powodu na jej dużo niski ciężar właściwy, co przenosi się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jeszcze jest trochę wydajne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których poświęca się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy bierze się także do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w rezultatu związku z wodą.

Para wodna potrafi być jednocześnie stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim szczególnie ekonomiczne im większa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w dziedzinie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w zakresie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zupełnie dużo efektywny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która proponowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.