Gaszenie pozaru gry dla najmlodszych

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest więc najczęstszy a niezwykle oczywisty środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszystkiego co mówi z wodą. Z zmianie proszki gaśnicze mają największe wykorzystanie. W zależności z posiadanego składu mogą stanowić używane do gaszenia prawie każdych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najmodniejszy jest dwutlenek węgla, pewne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale wykonywa swoje zamierzenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne służenie jak woda ma para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi stanowić stosowana w przypadkach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą oraz wodą polega na tym, że wodę można używać w każdym miejscu, a parę zdecydowanie w oddzielnych miejscach o kubaturze nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W szybszych pomieszczeniach działanie pary przejawia się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów potrzebna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do dalekich substancji, lecz jeszcze podstawy ich używania i cenienia w region pożaru.