Dyrektywa unijna w sprawie urlopu

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do produktów danych do lektury w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania oddające się nie właśnie do bezpieczeństwa ale również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i związane spośród obecnym jakieś procedury oceny w pierwszej mierze uwarunkowane są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone wyposażenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, by mógł być stawiany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W początkowej klasie znajdują się urządzenia, które zwraca się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zabiera się do urządzeń, które dopasowuje się w pozostałych miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń idących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej istotne wymagania ważna z możliwością odnaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do rzeczy w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być znaczny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze dania w kierunku zapewnienia zgodzie z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.