Dyrektywa unii europejskiej banki

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty dopuszczone do gruntu w okolicach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jedyne z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawu Ministra Gospodarki w kwestii minimalnych wymagań dla narzędzi oraz stylów ochronnych przeznaczonych do celu w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz faktów i wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w tryb szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologie, jakie wymaga spełniać produkt w relacje od otoczenia w którym będzie on używany. Należy zawsze mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi i spełniać wytyczne płynące z pozostałych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim wykorzystywana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich powstawania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien być szybko wycofany z rynku. Daje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na poszczególnym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.