Controlling studia podyplomowe krakow

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w jakiejkolwiek dużej firmie. Controlling interesuje się ustalaniem zapotrzebowania na materiały finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a dodatkowo płynnością ekonomiczną i opinią efektywności inwestowania kapitału.

symfonia finanse

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do swego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze ogromniejsza grupa i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można powiedzieć, że z controllingiem mamy do budowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w korporacji, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki zajmuje działać, że firma pracuje efektywniej, - Kierowana jest rachunkowość zarządcza, która pozwoli na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej form. Dostosowuje się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg tekstów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych zbiera się szczególny wpływ na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, gdy mamy do pracowania z rachunkowością zarządczą.